038 Fedora 11 Graphical Desktop Gnome

 

Fedora 11 Graphical Desktop Gnome

 

   Linux Fedora 11 graphical Gnome desktop.  The default desktop screen for Gnome desktop on Fedora 11 system.

 

Fedora 11 Gnome Desktop

Fedora 11 Graphical Desktop Gnome

Fedora 11 Graphical Desktop Gnome

 

aaaaaaaaaaa